Den danske model

Det er kommet til min opmærksomhed at statsministeren ytrer ønske om at vi forbedrer den danske model således den står bedre rustet til at imødekomme de udfordringer vi, på et EU funderet fælles arbejdsmarked, står over for i Danmark. Omformuleret så alle kan forstå det: Det vælter ind over landets grænser med underbetalte fremmedarbejdere der […]